BESTYRELSESAKADEMIET ER LUKKET NED

Udover selve bestyrelsesuddannelsen arrangeres løbende forskellige faglige aktiviteter med relevans for bestyrelsesarbejdet. Under den enkelte aktivitet kan du se om arrangementet er åbent for alle eller forbeholdt medlemmer af Bestyrelsesakademiets Alumni.

Forslag til fremtidige aktiviteter modtages gerne. Fremsend dit forslag til Bestyrelsesakademiets sekretariat ved Camilla Luplau, clu@plesner.com eller bestyrelsesakademiet@plesner.com

QuoteDet er en god og gedigen oplevelse!

Både faglighed, deltagerkreds og oplægsholdere ligger i den absolutte top. Af alle de uddannelses- og udviklingsaktiviteter, som jeg har deltaget på, er Bestyrelsesakademiet blandt de bedste.

Koncerndirektør Bente Overgaard, Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsesformand i Nykredit Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem
i Københavns Energi A/S og Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Bestyrelsesakademiet, årgang 2009