Nyheder

Bestyrelsesakademiet 2017

Selve Bestyrelsesakademiet vil i år blive afholdt som et endagsarrangement torsdag d. 2. november 2017. Dagen retter sig fortrinsvis mod vores store alumnegruppe og vil byde på et brush-up og opdatering af emner, der traditionelt har været behandlet på Bestyrelsesakademiet, og der vil derudover blive stillet skarpt på et eller to yderligere aktuelle emner.
Det vil også være muligt at deltage, selvom man ikke er med i vores alumnegruppe. Det kræver i givet fald en motiveret ansøgning.
Programmet for dagen er endnu ikke helt på plads. Når det er klart, og der åbnes op for tilmelding, vil der blive orienteret om det her på hjemmesiden.
- - -

Bestyrelsesakademiet 2016 - årets hold

Den 2.-5. november 2016 blev Bestyrelsesakademiet vel gennemført af det 11. hold på uddannelsen.

BA 2016 - årets hold

Efter fire intensive undervisningsdage blev deltagerne fejret og fik overrakt diplom for gennemførelse af Bestyrelsesaka-demiet ved en Gallafest i Københavns Universitets festsal, hvor også tidligere deltagere på Bestyrelsesakademiet og årets undervisere var inviteret med for at fejre, at det i år er 10 år siden at Bestyrelsesakademiet, som den første bestyrelsesuddannelse i Danmark, startede op.
- - -

Bestyrelsesakademiet fejrer 10 års jubilæum med en gallafest for årets hold og undervisere og alle alumnerne. Ved gallamiddagen vil Bjarne Corydon som key note speaker fortælle om Rigets tilstand.
Se nærmere i program for Bestyrelsesakademiet 2016 og i invitation til gallafesten, der holdes som afslutning på årets akademi lørdag den 5. november.
- - -

Bestyrelsesakademiet nævnt i artikel om bestyrelses-uddannelser bragt i Politiken Karriere 29. april 2015
Læs artiklen her.
- - -

Bestyrelsesakademiet udnævnt til Danmarks bedste bestyrelsesuddannelse
I en undersøgelse foretaget af Nyhedsbrev for bestyrelser bliver Bestyrelsesakademiet ratet til at være Danmarks bedste bestyrelsesuddannelse. Undersøgelsen er foretaget blandt 320 danske erhvervsfolk, hvoraf 56 pct. har én eller flere bestyrelsesposter, og 22 pct. inden for de seneste fem år har deltaget i en bestyrelsesuddannelse. Bestyrelsesakademiet er ikke blot både den bedst kendte bestyrelsesuddannelse, men modtager også den højeste tilfredshedsscore. Af de adspurgte giver således 60 pct. Bestyrelsesakademiet karakteren 5 (20 pct.) eller 4 (40 pct.), hvor 5 er den højest mulige og kategoriseres "høj kvalitet". Hele 51 pct. kender Bestyrelsesakademiet.

Bestyrelsesakademiet er Danmarks første bestyrelses-
uddannelse. Den blev etableret i 2007 af professor Jan Schans Christensen, Københavns Universitet, og advokaterne Steen E. Christensen og Jacob Bier, partnere i Plesner. I 2012 blev Jan Schans Christensen udnævnt som højesteretsdommer, og professor Jesper Lau Hansen har herefter fortsat Københavns Universitets repræsentation i bestyrelsen. Siden 2007 har flere end 250 deltagere været igennem uddannelsen.

"Vi har fra starten ønsket at sætte en høj standard og etab-
lere en kvalitetsuddannelse med fokus på de større og mere komplekse selskaber. Vi har netop haft det ottende hold af senior executives igennem uddannelsen, hvilket viser, at der fortsat er behov for en uddannelse med dette fokus," siger Jacob Bier, som suppleres af samarbejdspartner Jesper Lau Hansen:

"Fra Det Juridiske Fakultets side er vi utroligt glade for resultatet. Det er i fællesskab med Plesner lykkedes os at lave en bestyrelsesuddannelse på højt internationalt niveau, der forener teori og best practice."

Rundspørgen vil blive gentaget årligt fremover. Klik her for at se undersøgelsen fra Nyhedsbrev for bestyrelser.