BESTYRELSESAKADEMIET ER LUKKET NED

Kvalificerende partnerskab

Bestyrelsesakademiet er udviklet i et samarbejde mellem Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og advokatfirmaet Plesner. Bevis på deltagelse i bestyrelsesuddannelsen udstedes af Københavns Universitet, og undervisningen varetages af nøje udvalgte eksperter indenfor bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen
Bestyrelsesakademiets bestyrelse består af professor Jesper Lau Hansen og prodekan for uddannelse Stíne Jørgensen fra Københavns Universitet og advokaterne Jørgen Permin og Christian Th. Kjølbye fra Plesner.

Bestyrelsesakademiets stiftere / ansvarlige
Bestyrelsesakademiet blev i 2007 startet af professor Jan Schans Christensen og advokaterne Steen E. Christensen og Jacob Bier. I 2012 blev Jan Schans Christensen udnævnt som højesteretsdommer, og professor Jesper Lau Hansen fortsætter herefter Københavns Universitets repræsentation i bestyrelsen. Ved Steen E. Christensen og Jacob Biers udtræden med udgangen af 2014 overtog advokaterne Jørgen Permin og Christian Th. Kjølbye.

QuoteDa jeg var blevet "bestyrelsesparat",

deltog jeg på Bestyrelsesakademiet, hvor jeg fik forståelse for governance ansvar og skabelse af det optimale samarbejde mellem direktion og bestyrelse. Denne indsigt og viden er virkelig kommet mig til gode i mit bestyrelsesarbejde.

Adm. direktør Jens Bager
ALK-Abelló A/S
Næstformand i bestyrelsen i AMBU A/S,
bestyrelsesmedlem i Odin Equity
Bestyrelsesakademiet, årgang 2007

Tid

Bestyrelsesakademiet afholdes ikke i 2017.

Sted

Pris