BESTYRELSESAKADEMIET ER LUKKET NED

Det er ikke længere muligt at søge om optagelse på Bestyrelsesakademiet, da uddannelsen ikke afholdes fremadrettet.

Quote