Forudsætninger for deltagelse
Den typiske deltager har en kandidatgrad og betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde eller ledelseserfaring. For at sikre et højt fagligt niveau og et inspirerende forløb optages højst 30-35 deltagere.

Se og læs kriterier for optagelse.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end ledige pladser, vil ansøgerne blive prioriteret ud fra deres teoretiske baggrund og særlig relevant erfaring.

Ansøgninger vurderes løbende

De der har søgt om optagelse på Bestyrelsesakademiet 2016 inden den 15. juni, vil omkring den 1. juli få svar på, hvorvidt de er optaget.

Senere optagelse

Senere optagelse er mulig, hvis der er ledige pladser og ansøger lever op til optagelseskriterierne.

Ansøgning er bindende

Ansøgning om optagelse er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan din deltagelse overdrages til en kollega, hvis vedkommende lever op til optagelseskriterierne.