Stærkt forøget regulering af børsnoterede selskabers forhold, virksomheders og kapitalmarkeders stigende internationalisering og udfordringer, øget fokus på shareholder value, bæredygtig ledelse, corporate governance og bestyrelsens ansvar. De seneste ti år er kravene til bestyrelsesarbejdet i store selskaber skærpet væsentligt. Og dermed også kravene til de kvalifikationer og den viden, medlemmer af selskabernes bestyrelser bør være i besiddelse af.

Vision
Bestyrelsesakademiet er en bestyrelsesuddannelse, der er målrettet til bestyrelsesmedlemmer og topledere, der allerede har eller aspirerer til en bestyrelsespost i et stort selskab. Bestyrelsesakademiet giver en samlet, systematisk og struktureret bestyrelsesuddannelse, der netop kvalificerer til en professionel håndtering af hvervet som bestyrelsesmedlem.

QuoteDa jeg deltog på Bestyrelsesakademiet,

vidste jeg allerede en del om bestyrelsesarbejde. Men det var nyttigt, fordi jeg både fik en professionel vurdering af andres oplevelser samt et intensivt brush-up og overblik, således at jeg ved, hvordan jeg skal prioritere, når de røde advarselslamper blinker.

Professor Nina Smith, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
Bestyrelsesformand for Niras A/S, næstformand for Foreningen Nykredit A/S
Bestyrelsesakademiet, årgang 2007