Testimonials fra tidligere deltagere på Bestyrelsesakademiet

"Kurset kom virkelig godt rundt om bestyrelsesarbejdet set både med direktøren og bestyrelsens øjne. Tiden fløj af sted i godt selskab med nogen af Danmarks dygtigste erhvervsfolk, direktører, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og advokater,

der fra hver deres vinkel bidrog med at skabe en bred forståelse for arbejdet på ledelsesgangen herunder ansvar, jura, governance, børsnoteringer og mange andre emner. Det var virkelig et godt, intensivt og udbytterigt forløb, og jeg kan på det varmeste anbefale Bestyrelsesakademiet til andre."
Generalsekretær Gitte Seeberg,
WWF - Verdensnaturfonden
Bestyrelsesakademiet, årgang 2012

- - -

"Det er en god og gedigen oplevelse!
Både faglighed, deltagerkreds og oplægsholdere ligger i den absolutte top. Af alle de uddannelses- og udviklingsakti-viteter, som jeg har deltaget på, er Bestyrelsesakademiet blandt de bedste."
Koncerndirektør Bente Overgaard, Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsesformand i Nykredit Ejendomme A/S, bestyrelses-medlem i Københavns Energi A/S og Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Bestyrelsesakademiet, årgang 2009

- - -

"Det faglige niveau er i top - på en skala fra 0-10 får Bestyrelsesakademiet 9. Der var en god balance mellem teori og praktik - og jeg vil især fremhæve praktikernes erfaringer, som jeg kan bruge i mit arbejde som bestyrelsesformand for Carlsberg."
Professor Flemming Besenbacher, iNANO, Aarhus Universitet
Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S
Bestyrelsesakademiet, årgang 2010

- - -

"Godt koncentreret overblik på emner som corporate governance, juridisk og økonomisk ansvar, konstruktivt samspil mellem bestyrelse og direktion samt kommunikation. Kombineret med top niveau bestyrelsesformænd/kvinder,
administrerende direktører og højt kompetente deltagere!"
Senior Vice President Dorthe Mikkelsen, MSD, Bestyrelses-formand Lægemiddelindustriforeningen
Bestyrelsesakademiet, årgang 2012

- - -

"Jeg kan varmt anbefale både nuværende og kommende
bestyrelsesmedlemmer at deltage i Bestyrelsesakademiet.
Mine forventninger blev mere end indfriet. Emnerne var alle relevante og oplægsholderne kompetente og inspirerende.
Holdsammensætningen er et kapitel for sig, idet kombina-tionen af erhvervsbaggrund og personlige kompetencer hos deltagerne skabte en fantastisk dialog på kurset og et godt netværk at trække på efterfølgende."
Erik Holst Jørgensen, Bestyrelsesformand i Deloitte Danmark og medlem af Deloittes globale bestyrelse.
Bestyrelsesakademiet, årgang 2012

- - -

"Da jeg var blevet "bestyrelsesparat", deltog jeg på Bestyrel-sesakademiet, hvor jeg fik forståelse for governance ansvar og skabelse af det optimale samarbejde mellem direktion og bestyrelse. Denne indsigt og viden er virkelig kommet mig til gode i mit bestyrelsesarbejde."
Adm. direktør Jens Bager, ALK-Abelló A/S, Næstformand i bestyrelsen i AMBU A/S, bestyrelsesmedlem i Odin Equity
Bestyrelsesakademiet, årgang 2007

- - -

"På Bestyrelsesakademiet får man en struktureret gennem-gang af det ansvar, man påtager sig, når man siger ja-tak til sit første bestyrelsesjob. Man kan blive benovet, når man får tilbuddet - men det er vigtigt at forholde sig til, hvad man går ind til, og hvad man kan bidrage med. På Bestyrelsesakade-miet bliver hele paletten og alle vinkler dækket af, så man er klædt på til rollen."
Direktør Anette Eberhard, Eksport Kredit Fonden, Bestyrelsesmedlem, Finansiel Stabilitet A/S og IFU
Bestyrelsesakademiet, årgang 2008