Gå-hjem-møde: Når stormen rammer - bestyrelsens rolle. Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 16.30

De seneste år, måneder og uger har budt på mange eksempler på, at virksomheder inden for enhver branche uden varsel kan rammes af mediestorme, der kan true virksomhedens brand og renommé og dermed i sidste ende dens eksistens. Stormen kan have sit udspring i alt fra uheldige enkeltsager til egentlige skandaler, og en nyhedsspredning på de elektroniske og sociale medier i døgndrift stiller stadigt større krav til ledelsens evne og parathed til at håndtere kriser af denne art i tide.

På vores arrangement den 7. juni i år stiller vi skarpt på bestyrelsens rolle, inden og når stormen rammer virksomheden. Med indlæg fra et panel bestående af Henrik Andersen, Esben Høstager og Brian Christiansen vil vi høre om whistleblower ordninger, pressehåndtering og en række af de øvrige udfordringer, som bestyrelsen møder, når stormen skal forebygges, forberedes eller rides af.

Kort om paneldeltagerne:

Henrik Andersen, CEO, Hempel
Henrik er tiltrådt som Group CEO hos Hempel i marts 2016 og har inden da haft en række roller i topledelsen af ISS gennem perioden 2000-2015. Sidder i Bestyrelsen af Vestas siden marts 2013 og er tilknyttet Maj Invest i Investeringskommitteen for PE IV. Henrik var bosiddende i England mellem 2005 - 2012.

Esben Høstager, CEO, HØSTAGER l SOLO
Som landets måske mest erfarne kriserådgiver sidder Esben konstant i krise (dog primært andres...). Gennem mere end 25 år har han således rådgivet bestyrelser og direktioner i 3 ud af 4 af landets C20 Cap- og Large Cap-virksomheder + en lang række offentlige institutioner m.fl.

Brian Christiansen, Partner, PwC
Brian er leder af PwC's Risk Assurance afdeling. Afdelingen beskæftiger sig med
identifikation og håndtering af operationelle, kommercielle, finansielle og regulatoriske
risici, med eksperter indenfor corporate governance, anti-korruption/bestikkelse, risk management, Intern Revision, it, m.v. Brian's inspiration til sparring og rådgivning
kommer blandt andet fra at have arbejdet og boet i USA og Indien, bestyrelsesposter
i >20 forskellige virksomheder og Regnskabschef/CFO erfaring fra ansættelse i danske
og udenlandske børsnoterede virksomheder.

Mødet er kun for tidligere deltagere på Bestyrelsesakademiet.

Mødet finder sted tirsdag den 7. juni 2016 hos Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Dørene åbnes kl. 16.00. Herefter er der mulighed for at netværke indtil kl. 16.30, hvor mødet starter. Der vil under og efter paneldiskussionen være mulighed for at stille spørgsmål til paneldeltagerne. Ca. kl. 18.00 byder vi på et let traktement med vin/vand og sandwich og yderligere mulighed for at netværke.

Tilmelding
Send en mail til clu@plesner.com med følgende oplysninger:
Navn
Titel
Virksomhed
Telefon
Email
Hvilket år du deltog på Bestyrelsesakademiet