Gå-hjem-møde om de reviderede anbefalinger inden for Corporate Governance mandag den 6. maj 2013 kl. 16.30

Anbefalingerne for god selskabsledelse udgør et
vigtigt supplement til selskabslovgivningen, som bestyrelsen forventes at kende. Det er derfor værd at bemærke, at det danske regelsæt efter en længere høringsperiode nu
bliver ændret.

På selve dagen for udsendelsen af de reviderede
anbefalinger har vi fået formanden for Komitéen for god Selskabsledelse, direktør Birgit Aagaard-Svendsen, J.
Lauritzen A/S, til at præsentere dem. Hun vil forklare de
væsentligste ændringer og de hensyn, som ligger bag revisionen. Bagefter vil professor Steen Thomsen, CBS, give sin vurdering af de nye regler.

Mødet finder sted mandag den 6. maj 2013 hos Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Mødet er kun for tidligere deltagere på Bestyrelsesakademiet. Dørene åbnes klokken 16.00.

Herefter er der netværkstid indtil klokken 16.30, hvor mødet starter. Der vil under og efter indlæggene være mulighed for at stille spørgsmål fra salen - og fra ca. kl. 18.00 kan man fortsætte netværkstiden ved et let traktement med vin/vand og sandwich.

Tilmelding
Send en mail til bestyrelsesakademiet@plesner.com med følgende oplysninger:
Navn
Titel
Virksomhed
Telefon
Email
Hvilket år du deltog på Bestyrelsesakademiet